Senior-Kopervik-Logo


Om
Seniornett Norge

Seniornett Norge er en ideell forening som arbeider for at seniorer (55+) skal delta aktivt i informasjonssamfunnet. Seniornett har som mål at alle seniorer i Norge skal være, eller få mulighet til å være, fortrolige med moderne informasjonsteknologi.

Foreningen ble stiftet høsten 1997.

Seniornett kom i gang med eget nettsted (seniornett.no) våren 1998.

SeniorSurf-dagen arrangeres hvert år i regi av Seniornett Norge, første gang i år 2000. Da kan seniorer i de fleste kommuner få prøve internett gratis og med veiledning. Bibliotek, seniorsentre og frivillighetssentraler stiller opp med datamaskiner og sørger for veiledere. Banker, skoler og frivillige organisasjoner er også med og bidrar til at seniorer får prøve seg. Fram til 2009 har over 40 000 seniorer fått sin første innføring i internett på SeniorSurf-dager.

Seniornett har over 6 000 medlemmer og og kunne våren 2010 feire sin lokale dataklubb nr. 133, og flere kommer stadig til. En fullstendig oversikt ligger på nettstedet. Bibliotek, seniorsentre og frivillighetssentraler blir ofte brukt som møtesteder for seniorer som ønsker å etablere klubber. Som et første trinn i etablering av en klubb er det naturlig å fokusere på opplæring. Meningen er at kursdeltakerne både kan lære selv og føre lærdommen videre til nye som kommer til.

Seniornett holder kurs og har utarbeidet kursmateriell som passer for seniorer.

Det utgis et månedsblad på nettet for medlemmene.

Til SeniorSurf-dagen utgis det også en papiravis med dataopplæring og annet datastoff.

Seniornett Norge har kontakt med myndighetene og deltar i vurdering av nye elektroniske tjenester.

                                                                                         

 

 
Om Seniornett Kopervik:

Her holder vi til :

Kopervik Kulturhus

(gml Kopervik skole)

Kopervik Kulturhus

Vår lokale dataklubben møtes i klubblokalene torsdager mellom 11:00 og 13:00
(se eget "program"-pkt.)

Klubben ble startet 25.10.2007.
Det første styret:
Leder:  Astrid Mary Sund
Kasserer: Odd Kvalevåg
Styremedlem: Alf Lundberg
Styremedlem: Wenche Vikene

Behovet for dataopplæring for seniorer er stort. Klubben har vokst fra noen få medlemmer til nå å ha over 50 medlemmer.

Vår sponsor "NextGentel" har gitt oss til eget datanettverk, slik at medlemmene er på nettet med egne PC'er på møtene.

Samarbeidet med de andre lokale dataklubbene:
      Skudenes
      Åkrehamn
      Norheim og
Seniornett - Norge, gjør at vi får dele kunnskap og lære av mange.

"Det skal ikke trenges noen forkunnskap i data for å komme til oss. "

Medlemmene bestemmer selv når de kommer og går.

Måten vi arbeider på er enkel, vi deler de kunnskaper vi har med hverandre, eller engasjerer spesialister til emner vi ikke selv kan undervise i.

"Måler er at alle skal få mest mulig ut av sin datamaskin."

"Sammen er vi sterke" er også gyldig på dataområdet. Å ha en stor moderforening, Seniornett Norge, i ryggen er en stor fordel.

Medlemskapet i Seniornett Norge koster NOK 150,-
Av dette tilbakebetales NOK 100,- pr. medlem til vår lokale klubb.

AKTUELLE DATA-TEMAER:

Grunnleggende data
Bildebehandling
Skanning av bilder
Tekstbehandling
EMBLA slektsgranskning
E-post
Praktisk bruk av internett
NETT-bank

Hos oss er det sosiale like viktig som data. Kaffe og "nogo attåt" hører selvsagt med.

Kaffe hører med