Senior-Kopervik-Logo

 Styre:

Funksjon Navn E-mail
Kontakt SN Astrid Mary Sund
Kasserer Marit Vedøy  
Styremedlem Anne Elise Andersen aeli_an@hotmail.com
Styremedlem Birger Dybdahl  
Styremedlem Bjarne Sørvaag  
Styremedlem Berit Sørvaag  
Styremedlem Tor Johnsen  
Styremedlem  Johanne M. Bygnes  
     

 

Org. nr: 915 967 582