Senior-Kopervik-Logo

 Styre:

Funksjon Navn E-post
Kontakt SN Anne Elise Andersen
Kasserer Marit Vedøy  
Styremedlem Tor F. Johnsen  
Styremedlem Odd B. Cristensen  
Styremedlem Turid Lillian Dahle  
 

 

Org. nr: 915 967 582